Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

W dniu 20 stycznia 2015 r. w hotelu TRISTAN w Kątach Rybackich odbyło się spotkanie władz samorządowych i LOT-ów Mierzei Wiślanej na temat „Dynamizacja rozwoju Mierzei Wiślanej,

Dynamizacja rozwoju Mierzei Wiślanej,
doskonalenie efektywnych metod promocji poprzez współpracę samorządów                             i lokalnych organizacji turystycznych.

W spotkaniu uczestniczyli:

Pani Marta Chełkowska - dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Pani Maria Pawłowska - radna Sejmiku Wojewódzkiego

     Pan Zbigniew Ptak - starosta nowodworski

     Pan Tomasz Szczepański- z-ca burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

     Pan Ireneusz Chomentowski – dyrektor Hotelu TRISTAN

 

     Pan Stanisław Kochanowski – wójt Gminy Sztutowo

     Pani Waleria Banasik – przewodnicząca Rady Gminy Sztutowo

     LOT Gminy Sztutowo reprezentowały: Pani Krystyna Chabska – przewodnicząca

             Zarządu  oraz Pani Anna Dominiak

 

Pani Ewa Dąbska - wójt Gminy Stegna

     LOT Jantarowe Wybrzeże reprezentowali:

     Pan  Roman Gaik – prezes zarządu oraz Pan Mariusz Diak i Pan Ryszard Goliszek

 

Pan Krzysztof Swat-  burmistrz Krynicy Morskiej 

     Pani Teresa Pawłowska  - przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

     Pan Adrian Bogusłowicz- prezes LOT Krynica Morska

  

Gospodarzem spotkania był HOTEL TRISTAN w Katach Rybackich.

 Spotkanie prowadziła Krystyna Chabska – Przewodnicząca Zarządu LOT Sztutowo.

W pierwszej części każda z gmin przedstawiła prezentację imprez cyklicznych i innych działań mających oddziaływanie promocyjne na całą Mierzeję Wiślaną.

 Następnie goście kolejno wypowiadali się na temat możliwości większego  wykorzystania dotychczasowych działań do zwiększenia ilości turystów i wydłużenia sezonu turystycznego.

Wnioski ze spotkania:

 1. Pokazywać to , co wspólne:  oferta, bursztyn, żeglarstwo, kajakarstwo, rowery, turystyka zdrowotna, turystyka kulinarna

 2. Wspólna informacja turystyczna po sezonie -  w Stegnie

 3. Wznowienie wizyt dziennikarzy – udział w przedsięwzięciu wszystkich gmin na Mierzei

 4. Wizyty studyjne dziennikarzy, tour operatorów,  branży

 5. Kalendarz imprez – ustalenie wspólnego kalendarza,  informacja o wszystkich imprezach na Mierzei w gminnych Gazetkach Wczasowych

 6. Materiały reklamowe

   – w jednej szacie

  - kalendarz imprez w formie zrywki

  - mapki w formie „do kieszeni”

7.  Rozważyć wspólną promocję w TV lub/i  w Internecie  - media społecznościowe, blogerzy

8. Należy powołać zespół po 1 osobie z każdego LOT-u i 1 z każdej gminy  celem ustalenia szczegółów  wspólnej promocji i monitorowania jej realizacji.

Spotkanie zakończono obiadem i zwiedzaniem hotelu TRISTAN.

Autor: Krystyna Chabska

Powrót