Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo w dniu 02 marca 2015 r. o godz. 18.00 w Pensjonacie Wielorybek , Kąty Rybackie, ul. Morska 11 B

Zaproszenie

 na

XII  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

w dniu

02 marca 2015 r. o godz. 18.00

drugi termin godz. 18.15

w Pensjonacie Wielorybek , Kąty Rybackie, ul. Morska 11 B

Proponowany porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

2.      Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.

3.      Przedstawienie proponowanego porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

4.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r.

5.      Sprawozdanie finansowe LOT za 2014 r.

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

7.      Dyskusja, uwagi.

8.      Podjęcie uchwał XIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo:

a.       Uchwała nr 1/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 r.

b.      Uchwała nr 2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT  za 2014 r.

c.       Uchwała nr 3/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LOT    za 2014 r     

9.      Wybór nowego zarządu LOT

              - Uchwała nr 4/2015 w sprawie  wyboru nowego zarządu LOT

10. Uchwała nr 5/2015 w sprawie  zmian w statucie LOT

 

11. Plan działania i plan budżetu na rok 2015. 

12.   Sprawy różne, w tym obchody 10-lecia LOT

13.   Zakończenie zebrania.

 

 

Przewodnicząca LOT Sztutowo

Krystyna Chabska

Powrót