Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

Walne Zebranie LOT

ZAPROSZENIE

na XI Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

w dniu 18.02.2014 r. o godz. 17.00 w Kątach Rybackich, Willa Placuś, Ryszard

Chwoszcz

82-110 Katy Rybackie, ul Rybacka 69

drugi termin Zebrania godz. 17.15

1. Otwarcie zebrania – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

2.Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.

3.Przedstawienie proponowanego porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.

5. Sprawozdanie finansowe LOT za 2013 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

8.Podjęcie uchwał XI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna

Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo:

a. Uchwała nr 1/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu

b. Uchwała nr 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT za

c. Uchwała nr 3/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LOT za

d. Uchwała nr 4/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 5/2012 z 27 stycznia 2012

e. Uchwała nr 5/2014 w sprawie zmiany uchwały nr nr 6/2012 z dnia 27

w sprawie zmian w statucie

stycznia 2012 w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobu ich

f. Uchwała nr 6/2014 w sprawie realizacji projektu: „Budowa miejsca rekreacji

g. Uchwała nr 7/2014 w sprawie realizacji projektu:”Promocja Mierzei

- siłowni zewnętrznej w Kątach Rybackich”.

Wiślanej poprzez organizację Study Tour dla dziennikarzy polskich i

h. Uchwała nr 8/2014 w sprawie realizacji projektu:„Promocja

Mierzei Wiślanej i Żuław poprzez przebudowę strony internetowej

www.lot_sztutowo i produkcję materiałów promocyjnych.”

9. Plan działania i plan budżetu na rok 2014.

10. Sprawy różne, w tym informacja o projektach dofinansowanych z UE

Przewodnicząca LOT Sztutowo

Krystyna Chabska

Powrót