Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

XIII Walne Zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo

W dniu 7 marca 2016 r. w restauracji JANOSIKÓWKA odbyło XIII Walne Zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo.


Obecnych na Zebraniu 15 osób, na 25 aktywnych członków.


Pani Krystyna Chabska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu LOT Gminy Sztutowo oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015.


Pan Ryszard Madej zajął głos w imieniu Komisji Rewizyjnej nie wnosząc zastrzeżeń wydał pozytywną opinię o pracy Zarządu Organizacji w 2015 roku.


Walne Zgromadzenie Członków LOT przyjęło Sprawozdanie Zarządu jednogłośnie ,oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Organizacji- uchwała nr 1/2016, nr 2/2016,nr 3/2016.
W dalszej części zebrania Przewodnicząca Zebrania przedstawiła plan finansowy na 2016 rok oraz plan działań Stowarzyszenia.


Na rok 2016 planuje się:


- wydanie folderu obejmującego ofertę członków LOT-u,
- dwa rajdy Nordic Walking i kąpiel Morsów,
- udział w organizacji Dni Rybaka,
- przygotowanie gry terenowa „śladami kolejki wąskotorowej”,
- udział w projekcie Weekend za pół ceny,
- udział w targach turystycznych,
- organizację zabawy karnawałowej,
- działania wspólne z sołtysem i „ Kobietami z klasą”.

Zarząd LOT serdecznie dziękuje panu Piotrowi Janoszek za udostępnienie lokalu i przygotowanie techniczne Zebrania.

Powrót