Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

XII Walne Zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo – 2 marca 2015 r.

W dniu 2 marca 2015 r. odbyło się XII Walne Zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo.

Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r. i otrzymał absolutorium.
Sprawozdanie znajduje się w zakładce „ Sprawozdania i uchwały”.

 Z powodu zakończenia kadencji  odbyły się wybory władz stowarzyszenia na nową kadencję 2015-2018.

Uchwałą nr 4/2015 na stanowisko:      
                 
1.    Przewodniczącej powołano  Krystynę Chabską
2.    Wiceprzewodniczącego Zarządu powołano Grzegorza Glarczyńskiego
3.    Wiceprzewodniczącego Zarządu  powołano Arkadiusza Łaczyńskiego

do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1.    Ryszarda Madej
2.    Annę Dominiak
3.    Ryszarda Chwoszcz

Omówiono również plan działań i budżet na 2015 r.

Powrót