Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

    Projekty LOT 2014

    I „Budowa miejsca rekreacji - siłowni zewnętrznej w Kątach Rybackich”

    Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej PROW LEADER Celem projektu jest:

    Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR Żuławy i Mierzeja poprzez budowę siłowni

    zewnętrznej w Kątach Rybackich.

    Operacja obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni oraz związaną z operacją akcję promocyjną.

    W ramach projektu planowane jest:

    1. siłownia zewnętrzna-8 urządzeń;urządzenia zostaną zamontowane na terenach sportowych

    w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej. Jest to miejsce często odwiedzane przez młodzież i osoby

    dorosłe przybywające tu z dziećmi na plac zabaw. Siłownia zewnętrzna będzie zwiększeniem oferty

    dla osób dorosłych. Będzie to również interesujące miejsce dla turystów.

    2. tablica informacyjna - o wymiarach 150x110 cm zawierająca informacje o urządzeniach i

    regulamin korzystania z siłowni.

    3.opracowanie i druk ulotek -1000 sztuk - propagujące siłownię jako miejsce sportu

    i rekreacji

    Koszt całej operacji to kwota 33524,90zł., z czego 25000,00 stanowi dotacja. Operacja musi być

    sfinansowana z własnych środków. Dopiero po rozliczeniu projektu zostanie przelana kwota 25

    000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację operacji w kwocie

    33524,90 zł. Celem zapewnienia finansowania zostanie wzięta pożyczka z Fundacji NIDA w

    kwocie16000,00 zł., składka członkowska Gminy Sztutowo zostanie podwyższona do kwoty 6000,00

    zł., brakujące środki w kwocie zł. zostaną uzupełnione ze środków Gminy Sztutowo, na co zostanie

    udzielona jednoroczna pożyczka w kwocie 11000,00 zł.. Pożyczka z Fundacji NIDA oraz Gminy

    Sztutowo zostanie spłacona w momencie wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskieg0 –

    25 000,00 zł. i środków własnych LOT – 2000,00 zł.

    II „Promocja Mierzei Wiślanej poprzez organizację Study Tour dla dziennikarzy polskich i zagranicznych”

    1) Projekt znalazł się na liście do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach

    PROW LEADER.

    2) Celem operacji jest szeroka promocja Mierzei Wiślanej jej zasobów naturalnych,

    historycznych i kulturowych poprzez realizację operacji zgodnie z zestawieniem

    rzeczowo- finansowym.

    Działania przewidują:

    I. Organizację study tour dla 4 grup dziennikarzy i tour- operatorów ze Szwecji, z Rosji, Niemiec i

    Polski ( po 10 osób )

    II. Opracowanie wydawnictw promocyjnych - opracowanie i druk folderów zawierających informacje

    o atrakcjach turystycznych Mierzei Wiślanej.

    Koszt całej operacji to kwota 62500,00 zł., z czego 50000,00 stanowi dotacja. Operacja musi być

    sfinansowana z własnych środków. Dopiero po rozliczeniu projektu zostanie przelana kwota 50

    000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację operacji w kwocie

    62500,00 zł. Celem zapewnienia finansowania zostanie wzięta pożyczka w kwocie 62 500,00

    zł. Z banku komercyjnego oferujące najniższe oprocentowanie. Poręczycielem pożyczki będzie Gmina

    Sztutowo. Kwota 50 000,00 zł. Zostanie spłacona w momencie wpływu na konto Stowarzyszenia

    dotacji. Pozostała kwota 12 500,00 zł. Stanowiąca wkład własny zostanie rozłożona do spłaty na okres 3 lat ze środków Stowarzyszenia.

    III. „Promocja Mierzei Wiślanej i Żuław poprzez przebudowę strony internetowej www.lot_sztutowo i produkcję materiałów promocyjnych.”

    Projekt znalazł się na liście do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW LEADER.

    Celem operacji jest szeroka promocja Mierzei Wiślanej jej zasobów naturalnych, historycznych i

    kulturowych.

    Działania w ramach realizacji projektu przewidują:

    1. przebudowa istniejącej strony internetowej LOT Gminy Sztutowo

    2. zakup i nadruk smyczy - będą wręczane gościom przybywającym na mierzeję Wiślaną, na

    smyczach znajdzie się adres strony www.lot_ sztutowo.pl

    3. opłata za serwer - celem utrzymania strony zaplanowano koszt utrzymania jej na serwerze

    mierzeja.pl

    4. opłata za pozycjonowanie - celem pokazania strony na najlepszych pozycjach w sieci i dzięki temu

    lepsze dotarcie do odbiorców

    5.projekt i druk folderów promujących walory Mierzei Wiślanej i Żuław- 1000 szt.

    Koszt całego projektu wynosi 13000,00 zł., dofinansowanie z UE 10 400,00 zł.